Wind Design Build favicon

Onze diensten

Bouwmanagement

Betrokkenheid
Ontwerpmanagement

Met onze aanpak beheersen wij integraal het ontwerpproces, de risico’s, de kwaliteit en omgeving. In ons ontwerpproces hebben we oog voor betrokkenheid van gebruikers en opdrachtgever. In nauwe samenwerking komen we tot maatwerk. We ontzorgen maar bieden tegelijkertijd een vinger aan de pols.

Bouwmanagement

Uiteraard bewaken wij de informatiebehoefte van onze uitvoeringspartners en leveranciers om daarmee tijdig de engineering en inkoop ter hand te nemen. Alles om ook de doelstellingen qua tijd te halen.

Omgevingsmanagement

Wij zijn ons zeer bewust van de belangen van omwonenden. Wij informeren en raadplegen hen in overleg met opdrachtgever. Met het organiseren van betrokkenheid creëren we draagvlak.

Risicomanagement

Risico’s moeten beheerst worden. Inventarisatie doen we samen met opdrachtgever. Maatregelen treffen wij als opdrachtnemer. Dit is een continue proces.

Kwaliteitsborging

In ons gefaseerde en gestructureerde werkwijze bewaken wij de kwaliteit continue en integraal. Tijdens het ontwerpproces verifiëren wij per fase of ons antwoord voldoet aan de eisen van opdrachtgever en wet- en regelgeving. Tijdens de uitvoering laten we de 2e lijnscontrole uitvoeren door een derde. Rapportages stellen wij 24/7 beschikbaar aan opdrachtgever.

Meer informatie

Neem contact met ons op

contractmanagement

Actieve houding

Tijd en geld zijn kritische prestatie indicatoren zowel voor opdrachtgever als voor ons. Vanwege het belang mag u ook voor deze aspecten een pro actieve houding van ons verwachten.

Voorspelbaar proces

Tijdens het ontwerpproces zullen wij betrokkenen meenemen in van wie, wat en wanneer verwacht wordt om daarmee een voorspelbaar proces te doorlopen. Mochten er wijzigingen zijn informeren wij opdrachtgever vol continue over de implicaties.

Tijdens de bouw gaat de bewaking van tijd door. Per werkpakket wordt gestuurd op de tussentijdse mijlpalen. Zo nodig worden maatregelen getroffen om te versnellen. Alles met het doel om de aanvaarding volgens afspraak te laten plaatsvinden.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Bouwadvies

Optimalisatie in volle breedte

In onze rol van opdrachtnemer zijn we voortdurend op zoek naar optimalisaties in de volle breedte van de opgaaf. Dit kan zijn op multifunctionaliteit, duurzaamheid, circulariteit, exploitatie, bouwtijd of financiën.

Toekomst

Wij sturen continue op verbeteringen en laten ons daarbij inspireren door nieuwe inzichten en innovaties. Zien wij kansen dan adviseren wij deze aan onze opdrachtgever. Wij onderkennen daarbij ook de korte en lange termijn. Wij hebben oog voor aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid naar de toekomst. Ook duurzaamheid en circulariteit zijn speerpunten in onze aanpak. Wij hebben oog voor efficiënte exploitatie; compacte overzichtelijke ontwerpen. Bij de keuzes op de korte termijn hebben wij oog voor de impact op de lange termijn. Total Costs of Ownership is daarbij het afwegingen kader. Wij zijn zelfkritisch maar gaan ook zeker niet het gesprek met onze opdrachtgevers uit de weg. Met respect voor elkaars rol en positie is een discussie soms simpelweg nodig om wensen en keuzes aan te scherpen. Projecten worden er beter van.

Meer informatie

Neem contact met ons op