Over Ons - Wind Design + Builld
Over Ons - Wind Design + Builld
Wind Design Build favicon

Over ons

We zijn gespecialiseerd in het turn-key realiseren van complete huisvestingvraagstukken met een specialisatie in de sportsector. Dit kan zowel een nieuwbouw als renovatieopgaaf zijn. Het ontzorgen van u als opdrachtgever is ons doel. Creativiteit is de onderlegger van onze strategie.

Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement. Sport en Recreatie, een specialisme dat vraagt om visie en inlevingsvermogen. Een specialisme dat valt en staat bij kennis en ervaring. Wind Design + Build kent de markt. Thuis in elk facet: onderzoek, advies, ontwerp, design, build, maintain & operate. Al drie decennia één team, één doel.

Onze werkwijze

Verkenning als fundament

In de verkenningsfase analyseren wij kritisch de branchespecifieke aspecten, de locatie en uw wensen. De uitkomst van deze analyse leggen wij gezamenlijk vast in een programma van eisen, waarin ook het tijdstraject, het kwaliteitsniveau en de budgetten worden benoemd.

Dit vormt het fundament, zowel onder het ontwerp als onder de realisatiefase. Na vaststelling van het programma worden diverse procedures door ons voorbereid. Door onze ervaring zijn wij in staat om alle handelingen en procedures efficiënt te regisseren en onnodige vertragingen te voorkomen.

Optimalisatie

Het programma van eisen vertalen we naar een ruimtelijk ontwerp. Die vertaling gaat verder dan het bepalen van vorm, kleur en materialen. Wij adviseren namelijk ook over minder tastbare factoren, zoals technische inrichting, logistieke aspecten, bouwkostencalculatie, milieueisen en brandveiligheid.

We hebben de kennis in huis om vroegtijdig risico’s te herkennen en af te dekken, waarbij de focus ligt op doelmatige kostenbenadering, efficiëntie in realisatie en optimale exploitatie. In de afwegingen kiezen we niet de makkelijkste maar juist de beste oplossing. Ook een zorgvuldige afweging in relatie tot onderhoud.

Voorwaarden scheppen

In de fase voor de bouw, schrijven we bestekken en sluiten we contracten af.

Ons streven is een open planproces, waarbij wij in bouwteamverband samenwerken aan het optimale resultaat. U bepaalt uw eigen inbreng tijdens het proces. Wij contracteren de samenwerkingspartners en zijn risicodragend tot aan de eindstreep.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Beleid en strategie

Kwaliteitsbeleid loont
In onze projectbeheersing sturen wij op esthetica, ontzorgen en planning. We zien dat daarmee tevredenheid stakeholders toeneemt en risico’s beheersbaar blijven. Met onze jarenlange relaties met onze adviseurs en leveranciers en onze eigen multidisciplinaire organisatie zetten wij op robuuste wijze integrale samenwerkingen op voor uiteenlopende huisvestingsopgaven. De wereld om ons heen veranderd. Dan is het belangrijk dat opdrachtgevers weten dat betrouwbaarheid, deskundigheid en commitment vaste waarden zijn waar ze bij ons op kunnen terugvallen. Een man een man een woord een woord. Hiermee borgen wij een prettig realisatietraject en een voor alle betrokkenen succesvol project.
Strategie waarmaken
Karakter, functionaliteit. Geen gebouw is gelijk, geen traject hetzelfde. Of het nu gaat om de begeleiding van een deelproces of om de complete design & build realisatie. Eén ding staat vast: de waarborg voor kwaliteit en het aanvaarden van de consequenties – ook wanneer de praktijk weerbarstig blijkt. Een unieke balans tussen creatieve bevlogenheid en zakelijke nuchterheid.

Ons beleid ligt vast in het ISO 9001-2015 gecertificeerde handboek.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Circulair bouwen

Kwaliteitsbeleid loont

In onze projectbeheersing sturen wij op esthetica, ontzorgen en planning. We zien dat daarmee tevredenheid stakeholders toeneemt en risico’s beheersbaar blijven. Met onze jarenlange relaties met onze adviseurs en leveranciers en onze eigen multidisciplinaire organisatie zetten wij op robuuste wijze integrale samenwerkingen op voor uiteenlopende huisvestingsopgaven. De wereld om ons heen veranderd. Dan is het belangrijk dat opdrachtgevers weten dat betrouwbaarheid, deskundigheid en commitment vaste waarden zijn waar ze bij ons op kunnen terugvallen. Een man een man een woord een woord. Hiermee borgen wij een prettig realisatietraject en een voor alle betrokkenen succesvol project.

Strategie waarmaken

Karakter, functionaliteit. Geen gebouw is gelijk, geen traject hetzelfde. Of het nu gaat om de begeleiding van een deelproces of om de complete design & build realisatie. Eén ding staat vast: de waarborg voor kwaliteit en het aanvaarden van de consequenties – ook wanneer de praktijk weerbarstig blijkt. Een unieke balans tussen creatieve bevlogenheid en zakelijke nuchterheid.

Ons beleid ligt vast in het ISO 9001-2015 gecertificeerde handboek.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Ons team