Bouwbord en nieuwsbrief nieuw schoolgebouw Terra Emmen

Wind Design en Build | WDB
Wind Design en Build | WDB

Bouwbord en nieuwsbrief nieuw schoolgebouw Terra Emmen

Wind Design Build favicon

Wind Design en Build | WDBHet bouwbord is geplaatst en Wind Groep informeert over de stand van zaken
en voortgang van de bouw.

 

In de nieuwsbrief lees je onder andere:

  • Welke stappen er al zijn gezet,
  • Welke werkzaamheden worden er de komende periode uitgevoerd,
  • Hergebruik materialen,
  • Het ontwerp,
  • Kort interview met regiodirectrice.

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

 

 

Bekijk meer nieuws